FR   |   EN   |    ES   |   IT   |   NL   |   PT   |   DE  

Algemene voorwaarden


Laatste update : 21 Augustus 2020

 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de websites https://www.stratflag.com gebruikt en https://app.stratflag.com (de "Service") uitgebaat door NEWNET SPRL ("wij", "ons" of "onze"). Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en andere personen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de Service.
Door de toegang tot of het gebruik van de Service gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de Voorwaarden, heeft u geen toestemming om toegang te krijgen tot de Service.


Communicaties
Door een account aan te maken op onze service, gaat u akkoord met het abonneren op nieuwsbrieven, marketing en andere informatie die wij kunnen sturen. U kunt er echter voor kiezen om niet alle of een deel van onze communicatie te ontvangen door de afmeldlink of de instructies te volgen die in elke e-mail die we sturen worden gegeven.

Aankoop

Als u een product of dienst wilt kopen dat via de Service beschikbaar is gesteld ("Aankoop"), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie met betrekking tot uw Aankoop te verstrekken, waaronder, zonder beperking, uw creditcardnummer, vervaldatum van de creditcard, factuuradres en verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om een creditcard of andere betaalmethode te gebruiken in verband met een aankoop; en dat (ii) de informatie die u aan ons verstrekt waar, correct en volledig is. De Dienst kan gebruik maken van diensten van derden om de betaling en afhandeling van Aankopen te vergemakkelijken. Door uw gegevens in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan dergelijke derden te verstrekken, met inachtneming van ons Privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren om redenen zoals, maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, een fout in uw bestelling of andere redenen.
We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als we fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie vermoeden.


Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden
We werken het product- en serviceaanbod van de Service voortdurend bij. We kunnen vertraging oplopen bij het updaten van de informatie op de Service en in onze reclame op andere websites. De informatie op de Service kan fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Producten of diensten kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn op de Service en wij kunnen de juistheid of volledigheid van de informatie op de Service niet garanderen. Wij behouden ons daarom het recht voor om de informatie te wijzigen of bij te werken en fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Abonnementen

Bepaalde onderdelen van de Service worden gefactureerd op basis van een abonnement ("Abonnement(en)"). U wordt vooraf gefactureerd op een terugkerende en periodieke basis ("Billing Cycle"). De factureringscycli worden op maandbasis of op jaarbasis vastgesteld, afhankelijk van het type abonnementsplan dat u kiest bij de aankoop van een abonnement.

Aan het einde van elke Factureringscyclus wordt uw Abonnement automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden, tenzij u het annuleert of NEWNET, SPRL het annuleert. U kunt de verlenging van uw abonnement opzeggen door contact op te nemen met de klantenservice van NEWNET SPRL via de link https://www.stratflag.com/support.


Een geldige betaalmethode, waaronder een creditcard of PayPal, is vereist om de betaling voor uw abonnement te verwerken.
U dient NEWNET SPRL te voorzien van nauwkeurige en volledige factuurgegevens, waaronder uw voor- en achternaam, adres, staat, postcode, telefoonnummer en informatie over een geldige betaalmethode.

Door het indienen van deze betalingsinformatie geeft u NEWNET SPRL automatisch toestemming om alle abonnementskosten die via uw account worden gemaakt, te factureren aan deze betaalinstrumenten. Indien de automatische facturering om welke reden dan ook niet plaatsvindt, zal NEWNET SPRL een elektronische factuur uitreiken waarin wordt aangegeven dat u handmatig, binnen een bepaalde termijn, moet overgaan tot de volledige betaling die overeenkomt met de factureringsperiode zoals aangegeven op de factuur.


Gratis proefabonnement
NEWNET SPRL kan, naar eigen goeddunken, een abonnement met een gratis proefabonnement voor een beperkte periode aanbieden ("Free Trial").
Het is mogelijk dat u wordt gevraagd om uw facturatiegegevens in te voeren om u te registreren voor de Gratis Proefperiode. Als u uw factuurgegevens invoert bij de registratie voor de Gratis Proefperiode, wordt u niet gefactureerd door NEWNET SPRL voordat de Gratis Proefperiode afloopt. Op de laatste dag van de gratis proefperiode, tenzij u uw abonnement opzegt, wordt u automatisch een toepasselijk abonnementsgeld in rekening gebracht voor het type abonnement dat u hebt gekozen. NEWNET SPRL behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van het gratis proefaanbod te wijzigen of dit gratis proefaanbod te annuleren.

 

Tariefwijzigingen
NEWNET SPRL kan, naar eigen goeddunken en op elk moment, de Abonnementsgelden voor Abonnementen wijzigen. Elke wijziging van de Abonnementsgelden wordt van kracht aan het einde van de huidige factureringscyclus. NEWNET SPRL zal u op redelijke wijze op de hoogte stellen van elke wijziging in de abonnementskosten om u de mogelijkheid te geven uw abonnement te beëindigen voordat de wijziging van kracht wordt. Als u de service na de ingangsdatum van de wijziging van de abonnementskosten blijft gebruiken, hebt u geen recht op restitutie van uw abonnementskosten.


Restituties
Bepaalde verzoeken om terugbetaling van abonnementen kunnen door NEWNET SPRL van geval tot geval worden bekeken en naar eigen goeddunken van NEWNET SPRL worden ingewilligd.

.
Inhoud
Onze dienst stelt u in staat om bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video of andere materialen ("Content") te publiceren, te linken, op te slaan, te delen en op andere wijze beschikbaar te stellen. U bent verantwoordelijk voor de Content die u op of via de Service plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.


Door het plaatsen van Content op of via de Service, verklaart en garandeert u dat : (i) de inhoud is eigendom van u (u bent de eigenaar) en/of u hebt het recht om deze te gebruiken en het recht om ons de rechten en de licentie te verlenen die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet, en (ii) de publicatie van uw inhoud op of via de Service is niet in strijd met de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractuele rechten of enige andere rechten van een persoon of entiteit. Wij behouden ons het recht voor om het account te beëindigen van elke persoon die inbreuk maakt op een auteursrecht.

U behoudt al uw rechten op alle Content die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud die u of een derde partij op of via de Service plaatst. Door het plaatsen van inhoud op of via de Service verleent u ons echter het recht en de licentie om dergelijke inhoud op en via de Service te gebruiken, te wijzigen, uit te voeren, weer te geven, te reproduceren en te distribueren.

NEWNET SPRL heeft het recht, maar niet de verplichting, om alle content die door gebruikers wordt aangeboden te controleren en te bewerken.
Bovendien is de inhoud die op of via deze dienst wordt gevonden, eigendom van NEWNET SPRL of wordt deze met toestemming gebruikt. U mag dergelijke inhoud niet distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


Rekeningen
Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat de door u verstrekte informatie te allen tijde juist, volledig en actueel is. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account op de Service.


U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het beperken van de toegang tot uw computer en/of account. U stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord op onze service of een service van derden staat. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van inbreuken op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Wij behouden ons het recht voor om de service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren.
 

Intellectueel Eigendom
De dienst en zijn oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van de door de gebruikers geleverde inhoud), zijn kenmerken en zijn functionaliteiten zijn en blijven het exclusieve eigendom van NEWNET SPRL en zijn licentiegevers. De Dienst is beschermd door het auteursrecht, het handelsmerk en andere wetten van de Verenigde Staten en alle andere landen. Onze handelsmerken en ons ontwerp mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWNET SPRL.
 

Links naar andere websites
Onze service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door NEWNET SPRL.
NEWNET SPRL heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Wij staan niet garant voor het aanbod van deze entiteiten/individuen of hun websites.

U erkent en gaat ermee akkoord dat NEWNET SPRL niet verantwoordelijk kan worden gesteld, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten van derden. Wij raden u aan de voorwaarden en het privacybeleid van alle websites of diensten van derden die u bezoekt te lezen.


Beëindiging
Wij kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief, maar niet beperkt tot, voor schending van de Voorwaarden, ontzeggen.
Als u uw account wilt beëindigen, kunt u contact opnemen met de klantenservice en een verzoek indienen via deze link: https://www.stratflag.com/support.
Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen met betrekking tot eigendom, garantie-uitsluitingen, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.


Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord NEWNET SPRL en haar licentiehouders en licentiegevers, en hun werknemers, aannemers, agenten, functionarissen en directeuren te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige en alle claims, schade, aansprakelijkheden, verliezen, kosten of schulden, en uitgaven (inclusief, zonder beperking, honoraria van advocaten), die voortvloeien uit of het gevolg zijn van (a) uw gebruik van en toegang tot de Service, door u of iemand anders met behulp van uw account en wachtwoord; (b) een inbreuk op deze Voorwaarden, of (c) Inhoud die op de Service wordt geplaatst.

Beperking van de aansprakelijkheid
In geen geval zal NEWNET SPRL, noch een van haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, inclusief, zonder beperking, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang of gebruik van, of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service; (iii) enige inhoud verkregen van de Service; en (iv) onbevoegde toegang tot, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, of we nu wel of niet op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als enig rechtsmiddel hierin niet succesvol blijkt te zijn in het essentiële doel ervan.

Afwijzing van aansprakelijkheid
U gebruikt de dienst op eigen risico. De dienst wordt geleverd "zoals hij is" en "zoals hij beschikbaar is". De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestaties. NEWNET SPRL, haar dochterondernemingen, filialen en licentiegevers garanderen niet dat (a) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal werken op een bepaalde tijd of locatie; (b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; (c) de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of (d) de resultaten van het gebruik van de Service aan uw eisen zullen voldoen.

Uitsluitingen
In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.


Toepasselijk recht
Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn in België, zonder rekening te houden met de bepalingen van het conflictenrecht. Het niet afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen en annuleren alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben gehad met betrekking tot de Service.

Veranderingen
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een revisie van belang is, zullen wij u ten minste 30 dagen voor het van kracht worden van de nieuwe voorwaarden op de hoogte stellen. Wat een materiële herziening is, wordt naar eigen goeddunken bepaald. Door toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze Service nadat een herziening van kracht is geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden. Als u de nieuwe voorwaarden niet accepteert, bent u niet langer bevoegd om de Service te gebruiken.

 

Contacteer ons
Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via support@stratflag.com 
of via de ondersteuning https://www.stratflag.com/support

 

 

Copyright © 2020 StratFlag. Alle rechten voorbehouden.